Các đối tác của chúng tôi

  • CTY TNHH TM UPVN
  • CTY TNHH TONGWEI ĐỒNG THÁP

Tin tức - sự kiện

VIDEO: Ký sự cá tra Tập 5 - Làm giống thời tự nhiên VIDEO: Ký sự cá tra Tập 5 - Làm giống thời tự nhiên

Dù chưa phản ánh hết sự sinh sôi, phát triển và đóng góp vào nền kinh tế của quốc gia của loài cá "nhà quê" rất đặc biệt này, nhưng "Ký sự cá tra" dài 20 ...