Hỏi đáp kỹ thuật

Giúp đỡ xử lý nước
Giúp đỡ xử lý nước 05:22, 05/12/2015
Nước mới sử dụng diệt tạp, dùng chlorin để diệt khuẩn, đã đảo quạt 8 ngày, lượng mưa miền trung hơi nhiều, nên tình hình là mỗi lần quạt bọt ra rất nhiều, hôm nay tôi đã đánh vôi + dolomite nhưng lượng bọt vẫn ...