Kỹ thuật gây màu

Kỹ thuật dọn ao và điều chỉnh gây màu nước trước khi thả giống
Kỹ thuật dọn ao và điều chỉnh gây màu nước trước khi thả giống 10:57, 25/12/2015
Nuôi tôm là cả một hệ thống kỹ thuật, cùng với sự phát triển mở rộng quy mô nuôi tôm và mật độ nuôi không ngừng tăng trong mấy năm gần đây; ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng hơn, nhiều loại bệnh hại phát ...
Làm thế nào để gây màu nước nuôi tôm
Làm thế nào để gây màu nước nuôi tôm 10:55, 25/12/2015
Trong quá trình nuôi tôm, gây màu nước là một công tác cực kỳ quan trọng, nhưng thao tác trên thực tế cho thấy làm nhiều mà không thu được bao nhiêu. Phương pháp gây màu nước theo như thông thường tồn tại mặt tốt và ...